บริษัท ดาต้า แลน เคเบิล จำกัด

บริษัท ดาต้า แลน เคเบิล จำกัด (DATA LAN CABLE CO., LTD.) เริ่มต้นธุรกิจตั้งแต่ปี 2546 โดยเป็นผู้นำเข้าและจำหน่าย สายสัญญาณเคเบิล (Cables) ยี่ห้อ ” DMG” และหัวต่อต่างๆ (Connectors)  บริษัทฯ ได้จำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าต่างๆ เช่น ผู้ออกแบบติดตั้งระบบสื่อสารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN) ผู้รับเหมาไฟฟ้า (Electrical Contractor)  ผู้จำหน่ายติดตั้งระบบโทรศัพท์ (PABX) ผู้ออกแบบระบบรักษาความปลอดภัย (Security) ผู้จำหน่ายกล้องวงจรปิด (CCTV) ผู้ติดตั้งโทรทัศน์ (TV) ผู้ติดตั้งจานดาวเทียม (Satellite) และผู้ติดตั้งเคเบิลทีวี (CATV)

ต่อมาในปี 2562 บริษัทฯ ได้ขยายตลาดผลิตภัณฑ์ โดยนำเข้าสินค้า กริ่งไร้สาย (Wireless Doorbell) ยี่ห้อ ” GOOBELL”  เพื่อใช้เป็นกริ่งบ้าน ออฟฟิศ โครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม นำมาใช้กดเรียกในร้านอาหาร ร้านค้า โรงแรม โรงพยาบาล ฯลฯ และยังนำมาประยุกต์ใช้พกพาติดตัว เป็นกริ่งขอความช่วยเหลือ/เรียก สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ หรือคนตั้งครรภ์ ได้ตลอดเวลา