ประเภท สายแลน
Coaxial Cable คือสายทองแดงที่นำมาใช้ในระบบ LAN ที่มีความเร็วที่ต่ำ Maximum ของ Speed จะอยู่ที่ 10 Mbps ส่วนมากใช้ในระบบ BUS

UTP CAT5 คือสายทองแดงตีเลียวที่ใช้ในระบบ LAN ที่มีความเร็วปานกลาง Maximum ของ Speed อยู่ที่ 100 Mbps ใช้ในระบบ Ring, Star และแบบผสม

UTP CAT5e Cable คือสายทองแดงตีเกลียวที่นำมาใช้ในระบบ LAN ที่มีความเร็วสูง Maximum ของ Speed อยู่ที่ 1 Gbps

UTP CAT6 Cable คือสายทองแดงตีเกลียวที่นำมาใช้ในระบบ LAN ที่มี Maximum ของ Speed อยู่ที่ 10 Gbps Banwidth อยู่ที่ 250 MHz

UTP CAT7 Cable คือสายทองแดงตีเกลี่ยวที่นำมาใช้ในระบบ LAN ที่มีความเร็วสูง Maximum ของSpeed อยู่ที่ 10 Gbps Banwidth อยู่ที่ 600 MHz